Fixturer

Produktionstid och kostnadseffektivitet står i proportion till antalet bearbetnings moment, och därför sparar en väl tillverkad fixtur mycket tid och pengar.

CNC Quality har ett bra nätverk av specialister som hjälper oss med bland annat kvalificerade hållfasthetsberäkningar och konstruktionsritningar vid fixtur tillverkning.