Montering

Ibland tar vi en större roll i processen med ett helhetsansvar för montering av produkter med flera ingående artiklar.

I de fall där kunden inte har en färdig tillverkningsprocess innebär det stora besparingar. Alternativet hade varit att anlita fler underleverantörer, med högre kostnader och en mer komplicerad logistik som följd. Vi tar ansvar för även komplexa montage och givetvis en grundlig funktionskontroll.