Serieproduktion

Automation och processoptimering blir viktigare ju större serier som tillverkas. Vår maskinpark och samlade erfarenhet gör att vi hittar rätt lösning utan att tumma på kvaliteten.

Vi erbjuder även helhetskoncept där vi tar ett större grepp om produktionsprocessen, med till exempel inköp av ämnen, målning och härdning. Vid behov av större produktionskapacitet samarbetar vi med andra verkstadsföretag i Karlskogaregionen.