Tjänster

CNC Quality levererar allt från enstaka detaljer till större serier av mer komplexa och monterade produkter. Vi vill vara en partner som, i ett nära samarbete, bidrar till att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Serieproduktion

Automation och processoptimering blir viktigare ju större serier som tillverkas. Vår maskinpark och samlade erfarenhet gör att vi hittar rätt lösning utan att tumma på kvaliteten. Vi erbjuder även helhetskoncept där vi tar ett större grepp om produktionsprocessen, med till exempel inköp av ämnen, målning och härdning. Vid behov av större produktionskapacitet samarbetar vi med andra verkstadsföretag i Karlskogaregionen.

Produktutveckling

Att tillverka något exakt enligt specifikation är bra, men vi vill tillföra ytterligare värde genom att bidra till kundens produktutveckling. Vi på CNC Quality har byggt upp ett stort kompetenskapital genom åren i nära samarbete med våra kvalificerade och ambitiösa kunder.  Det handlar om att både förädla produkten och att reducera produktionskostnader.

Fixturer

Produktionstid och kostnadseffektivitet står i proportion till antalet bearbetningsmoment, och därför sparar en väl tillverkad fixtur mycket tid och pengar. CNC Quality har ett bra nätverk av specialister som hjälper ossl med bland annat kvalificerade hållfasthetsberäkningar och konstruktionsritningar vid fixturtillverkning.

Montering

Ibland tar vi en större roll i processen med ett helhetsansvar för montering av produkter med flera ingående artiklar. I de fall där kunden inte har en färdig tillverkningsprocess innebär det stora besparingar. Alternativet hade varit att anlita fler underleverantörer, med högre kostnader och en mer komplicerad logistik som följd. Vi tar ansvar för även komplexa montage och givetvis en grundlig funktionskontroll.

Prototyper

Prototyp- och fåstyckstillverkning är ett kvalificerat hantverk som CNC Quality har många års erfarenhet av. Vi har dessutom de bästa maskinerna på marknaden. CNC Quality har bland annat tillverkat samtliga motorblock i prototypstadiet för Volvo Cars de senaste femton åren.

Kontakta oss

0586-643 30
info@cncquality.se

Svetsarevägen 11
691 37 Karlskoga

Till Kontakta oss

CNC Quality är en del av Sebbot Invest

Besök hemsida